ÚVOD       HISTÓRIA       TRÉNING       VÝSLEDKY      SPONZORI      GALÉRIA
KONTAKT:


Oddiel KARATE MTK Tatran Žarnovica

Mgr. Jozef Kováč
mobil: +421(0)908536789
email: jozefkovac68@gmail.com
2. ročník vianočného turnaja - Kanianka, 14.12.2019
Náročná sezóna našich karatistov v roku 2019 v klubových, pohárových a majstrovských súťaží v bojovnom nasadení dospela k svojmu záveru. Po nahustenom programe súťaží slovenského zväzu karate, ktorého sme sa zúčastnili v rozsahu našich možností , sme sa zúčastnili 2. ročníka vianočného turnaja karate klubu Kanianka 14.12.2019.
Organizátor pripravil podujatie v nasledujúcich disciplínach:
1.    Agility - je to alternatíva prekážkovej technickej dráhy.
2.    Kihon ido - prevedenie techník karate v pohybe.
3.    Kata - súborné cvičenia - forma tie§ového boja.
4.    Kumite - športový zápas.

Naši pretekári Karakačanova Sofia, Sekula Šimon, Sekula Lukáš, Daniš Vladimír sa zúčastnili všetkých disciplín ako skúsenejší pretekári. Nemčoková Katarína ako absolútny nováčik vo dvoch disciplínach a Lukáš Cabánek v jednej disciplíne.

Výsledky pretekárov Žarnovice v jednotlivých disciplínach:
Agility: 5-7 rokov bez technického stupňa vyspelosti
    Nemčoková Katarína - 3. miesto
    7-10 rokov po STV 7. Kyu
    Karakačanova Sofia -  2. miesto
    Sekula Lukáš             -  3. miesto
    5-8 rokov bez STU
    Cabánek Lukáš            -  1 miesto
    8-9 rokov po 7 Kyu
    Daniš Vladimír            -  1. miesto
    Sekula Šimon            -  2. miesto
Kihon:
    Nemčoková Katarína - 3. miesto
    Karakačanova Sofia -  2. miesto
    Daniš Vladimír            -  1. miesto
    Sekula Lukáš             -  2. miesto
    Sekula Šimon            -  3. miesto
Kata:
    Karakačanova Sofia -  2. miesto
    Daniš Vladimír            -  1. miesto
    Sekula Šimon            -  2. miesto
    Sekula Lukáš             -  3. miesto
Kumite:
    Karakačanova Sofia -  2. miesto
    Daniš Vladimír            -  1. miesto
    Sekula Šimon            -  2. miesto
    Sekula Lukáš             -  1. miesto

Organizátor podujatie zvládol príjemnej a pohodovej atmosfére. Súťaž bola zameraná hlavne pre začiatočníkov a žiacke vekové kategórie. Každé pódiové umiestnenie bolo odmenené pohárom a medailou, čo motivovalo aj našich pretekárov zabojovať v každej disciplíne. Počet pódiových umiestnení hovorí jednoznačne o výbornej reprezentácií farieb Žarnovice.
Ďakujeme rodičom za ich aktívnu účasť nielen na tomto podujatí.
Výprava: Mgr. Jozef Kováč -AKREDITOVANÝ ROZHODCA, Ing. Ján Nemčok - COACH, Milan Tomka - COACH
Spracoval: Milan Tomka st.
 
 
2.ročník vianočného turnaja v Kanianke 2019 2.ročník vianočného turnaja v Kanianke 2019 2.ročník vianočného turnaja v Kanianke 2019